Magnet fever : My Magnet fever Magnet Movie Magnet Music Thai Magnet Thai Fridgedoor SFmagnet โชว์หวย
Home  |  WebBoard ( กระดานข่าว )  |  ChatRoom ( ห้องสนทนา / คุยสด )  |  About Us  |  Contact Us  |  BookMark
เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
Member
Profile ของ suphachet
suphachet
 
Level : 0
 
ส่งจดหมายถึง suphachet IP-address : 58.8.184.191

ขอเชิญร่วมงาน “ตรุษจีน 57” ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี ๓๐-๓๑ ม.ค. ๕๗
กำหนดการงานตรุษจีน 30-31 มกราคม 2557

กราบหลวงพ่อไก่ ปีนบันไดปิดทองหลวงพ่อโต ซำปอกง ขอพรโพธิสัตว์กวนอิม
ฝากดวงไว้กับไท่ส่วยเอี้ย ไหว้ไฉ่ซิงเอี้ยเทวดาแห่งโชคลาภ
สวดมนต์ข้ามคืน รับยันต์กันภัยและอั่งเปา

กราบนมัสการหลวงพ่อไก่ พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (มี 6 รอบใน 1 วัน)
ปีนบันได บุญสูง บุญส่ง บุญเสริม ปิดทองหลวงพ่อโต ซำปอกง เมืองสุพรรณบุรี
ขอพรโพธิสัตว์กวนอิม ที่ภูเขาน้ำตกเทวดา
ฝากดวงไว้กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปี โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีชง
1. ปีชวด (หนู) (ปะทะ) โดย ตรงกับเทพเจ้า "ไท้ส่วยเอี้ย" และเป็นอริกับปีมะเมียโดยตรง
  2. ปีมะเมีย (ม้า) ทับไท้ส่วย และเฮ้ง (เบียดเบียน) กับปีมะเมีย
        3. ปีเถาะ (กระต่าย) ปีร่วมชง และมั่ว (แตกแยก) กับปีมะเมีย
        4. ปีระกา (ไก่) ปีร่วมชง
        5. ปีฉลู (วัว) ปีร่วมชงและไห่ (ให้ร้าย) กับปีมะเมีย
ไหว้เทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ย เทวดาแห่งโชคลาภ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557
ตลอดวัน กราบหลวงพ่อไก่ ไหว้หลวงพ่อโต ซำปอกง ขอพรโพธิสัตว์กวนอิม
ฝากดวงไว้กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เขียนชื่อลงที่เต็งลั้ง (โคมแดงลูกเล็ก) และหงิ่งเตี๋ย
เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามคืน ณ ศาลาทรงธรรม
เวลา 23.11 น. ระหว่างการสวดมนต์ ขอเชิญไหว้เทพเจ้าไฉ่สิงเอี้ย เทวดาแห่งโชคลาภ
เวลา 03.00 น. เสร็จสิ้นการสวดมนต์ กล่าวถวายพระราชกุศล
หลังจากนั้น ขอเชิญญาติโยมเข้ารับประพรมน้ำมนต์ ยันต์กันภัยและอั่งเปา

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
ตลอดวัน กราบหลวงพ่อไก่ ไหว้หลวงพ่อโต ซำปอกง ขอพรโพธิสัตว์กวนอิม
ฝากดวงไว้กับเทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย เขียนชื่อลงโคมแดง (เต็งลั้ง) และหงิ่งเตี๋ย
เวลา 09.00 น. ชมคณะสิงโตเชิด และ รับอั่งเปา ได้ตลอดวัน

ติดต่อสอบถาม 081-995-1056
http://www.วัดตรีวิสุทธิธรรม.com
Facebook: ทีม PR วัดตรีวิสุทธิธรรม“ปีชง” มาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน โดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้ส่วย หรือที่รู้จักดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา”

คำว่า”ไท้ส่วย” ในภาษาจีนโบราณยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ทางโหราศาสตร์ของไทยซึ่งอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์จึงเชื่อมโยงความเชื่อของไทยเข้ากับของจีน ดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีไม่ดี หรือปีนักกษัตรใดปะทะ ได้รับผลเทพไท้ส่วย จึงทำให้ปีปะทะนั้น ๆ เป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี ชีวิตไม่ราบรื่น หรือที่เราเรียกว่า “ปีชง” นั่นเอง

ผู้ที่เกิดในปีชง จึงควรกราบไหว้บูชาเพื่อฝากดวงชะตากับองค์ไท้ส่วย ทุก ๆ ปี เป็นการเสริมดวงชะตาให้องค์ไท้ส่วยช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย สำหรับปีชงโดยตรงของปีมะเมีย 2557 นี้ ได้แก่คนที่เกิดในปีชวด โดยมีผู้ที่เกิดปีมะเมีย เถาะ ระกา และฉลู ร่วมชง คนที่เกิดปีนักษัตรอื่นเองก็สามารถกราบไหว้บูชาให้ความศรัทธาต่อองค์ไท้ส่วยเพื่อเสริมดวงให้คนที่ดวงดีอยู่แล้ว ให้มีชีวิตราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปได้เช่นกัน

แต่เดิม เรื่อง “ปีชง” นี้เป็นคติความเชื่อของชาวจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีน แต่ในปัจจุบันที่วัฒนธรรมต่าง ๆ กลมกลืนกันไปเป็นเนื้อเดียวกัน ชาวไทยส่วนใหญ่ที่เกิดปีชง ก็มักจะมีความกังวล มีความหวาดกลัว มีความทุกข์ขึ้นมา เมื่อได้รับฟังคำทำนายทายทัก หรือรับข่าวสารในเรื่องปีชง ซึ่งตรงกับปีเกิดของตัวเอง ถึงจะนับถือพุทธศาสนา ก็อดมีความหวาดกลัวกังวลใจไม่ได้ ดังนั้นหากมองในมุมของพุทธศาสนาเอง “ปีชง” ก็เหมือนเป็นกุศโลบาย ให้ผู้ที่เกิดในปีชงเหล่านี้ ได้เข้าวัดทำบุญ ได้เจริญสติ มีชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท จะได้กระตือรือร้นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักสร้างสิริมงคลให้กับตนเองตั้งแต่ต้นปีคือช่วงปีใหม่นั่นเอง

สำหรับวัดตรีวิสุทธิธรรม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ได้ปวารณาเป็นที่พึ่งอาศัย มุ่งขจัดทุกข์ภัย บำรุงสุขด้วยธรรม ให้แก่คนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติ โดยตั้งอยู่บนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่อาศัยประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งมีการผสมผสานคติความเชื่อต่าง ๆ ทั้งวัฒนธรรมไทย-จีน-สากล รวมอยู่ด้วยกันนั้น เป็นการสร้างเหตุให้ชาวพุทธได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญ สร้างบารมี ถือศีล ปฏิบัติธรรมตามกาล ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ทำให้ประชาชนที่ยังยึดติดในคติเหล่านี้ได้คลายความทุกข์กังวลแล้ว ในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฐิและความสุขความเจริญในจิตในธรรมเป็นลำดับต่อไป

ด้วยเหตุนี้ทางวัดตรีวิสุทธิธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจ มาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยทางวัดจัดพิธีสิริมงคลให้แก่ญาติโยมที่ต้องการทำบุญตรุษจีนตามแบบประเพณีจีน มีพิธีฝากดวงชะตาไว้กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้มลายไป จากร้ายให้กลับกลายเป็นดี ถือเป็นการแก้ปีชงในตัว

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้ากราบหลวงพ่อไก่ ปีนบันไดปิดทองหลวงพ่อโต ซำปอกง ขอพรโพธิสัตว์กวนอิม ไหว้ไฉ่ซิงเอี้ยเทวดาแห่งโชคลาภ รับยันต์กันภัยและอั่งเปาจากทางวัด เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิต และบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (ปีใหม่จีน) พิธีใส่บาตรพระตามธรรมเนียมไทย และไหว้ฟ้าดินตามธรรมเนียมจีน ให้ญาติโยมชาวไทยเชื้อสายจีนได้เต็มอิ่มกับการสร้างบุญบารมีในเทศกาลตรุษจีน มาแล้วได้ปฏิบัติธรรม ทาน-ศีล-ภาวนา อย่างครบวงจร เพื่อสร้างบุญบารมีวิถีพุทธ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2557 นี้

By : suphachet    Date : 26 Jan 2014 17:01    แจ้งลบกระทู้ หมายเลข 487434

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ suphachet ตั้งกระทู้ 17 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ suphachet ตั้ง 6 กระทู้ มีดังนี้
 488937   ตรุษจีนนี้ ขอเชิญร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ๑๘-๑๙ ก.พ. ๕๘
 488890   ขอเชิญร่วมงาน “ปีใหม่ ใส่เกราะ” ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี ๓๐ ธ.ค. ๕๗ - ๑ ม.ค. ๕๘
 488859   ขอเชิญร่วมงาน “๕ ธันวามหาราช” และบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี วันที่
 488815   ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงแบบโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมธรรมะสร้างสรรค์ครบวงจร ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบ
 488790   ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี ​สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยอโรคยาพระพิทักษ์ศาสนศาสตร์ ณ วัดตรีวิสุท
 488677   อิ่มบุญอิ่มใจกับงาน “ประเพณีทิ้งกระจาด-วันแม่แห่งชาติ 57” ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม ๑๐-๑๒ ส.ค. ๕๗


ขอเชิญร่วมตอบกระทู้
ความคิดเห็น
โดย
Member ID
** เฉพาะสมาชิกระบุ ID (ตัวเลข)
Password** เฉพาะสมาชิก => [[ สมัครสมาชิก Click!! ]]

มารยาทในการใช้งาน Webboard'
คำเตือน !!
1. การ Post ข้อความ ที่เป็น การรบกวน ความเป็นส่วนตัว การสบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งรุกรานต่อความเป็นส่วนตัว เป็นภัยต่อผู้อื่นบนเว็บไซต์ มีความผิดทางกฎหมาย
2. เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว โปรดหลีกเลี่ยง การลงเบอร์โทร ชื่อ-สกุล จริง ในการ Post ข้อความ แนะนำ ให้ติดต่อกันทาง Email ตรง !! จะดีกว่านะ !!
[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
Mobile Zone
SMS MMS Logo

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

board.narak.com
Google
www.narak.com board.narak.com magnet.narak.com

ผู้สนับสนุน : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | ดูหนัง
CheckDomain Check IP-address | รหัสไปรษณีย์ คำขวัญจังหวัด Postcode | Directory
PHA HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์ออนไลน์ | Wallpaper Mazda3 | จตุคามรามเทพ
หวย สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | หาเพื่อน Msn List | เกมส์ปลูกผัก

Copyright © Since Sept 2004 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha